lluvia

Hoy: 2 milímetros.

Mes: 2 milímetros.

Año: 268 milímetros.

26 milímetros menos del promedio anual (3,7 % menos).

Datos aportados por Miguel Manguich.

Comentarios de Facebook